Wednesday, January 28, 2009

כל פעם שאנחנו מסתכלים על משהו, כל הצבעים מתלכדים ביחד באותו רגע, כאילו כשאנחנו לא מסתכלים זה לא שם ואז כשמסתכלים זה נברא רק בשבילינו
כך שכל דבר שרואים הוא חדש
הוא יצירה מופלאה

***************************
כתבתי את זה עכשיו ללולה, ונראה לי שדי ניסחתי את זה טוב. זה משהו שאני מאמינה בו ותמיד האמנתי בו פשוט שעכשיו אני אוהבת את הניסוח הזה עכשיו

No comments: