Thursday, February 12, 2009

כבר מלא מלא זמן לא כתבתי.
אם אני צבע, אני כתום-ירוק.
אני ביום-אמצע כזה, בין ה-28 הארוך
לבין היום שבו אהיה איתך
אני צריכה שוב לזכור איך זה להיות איתך
ולהשתחרר מההרגל של לא לדבר איתך ימים שלמים
אני כמעט שכחתי איך אתה נראה!
הקטיעות האלה ברצף של הקשר שלנו מעכבות את התקדמות הקשר
וכל פעם מחדש
צריך להתקרב
כי הזמן הרחיק

No comments: