Thursday, March 12, 2009

אני לא בדיוק יודעת איך, אבל אייל הרשה לי לנסוע לי-ם עם המלמ"טים במוצ"ש שעבר ולחזור ביום ראשון בבוקר. והיה הכי כיף שבעולם! כאילו, פתאום באמצע השבועיים במכינה, זכיתי בברייק מרענן מאוד עם גילעד! הפסק כזה באמצע הכל, ללילה אחד, ואז הכל חזר שוב לשיגרה וזה השאיר לי זכרונות כל כך טובים למשך כל השבוע

No comments: