Thursday, April 23, 2009

בהשראת חליל שנשפך עליו גויאבה

וריאציה #1: חליל שנשפך עליו גויאבה

הוא ילד מהעמקים של הגבעות
מטפס אל תוך נהר שופע
והלב שלי מרנין ורוקד לפניו
כאפרסק בקיץ
אני משתקפת באלפי האגמים של החיים
הטבועים בתוך עיניו התכולות
הוא מתוק כדבש, כקסם בסתיו,
הוא מנגן בכל המנגינות של הנשמה
ויש לו חליל שנשפך עליו גויאבה
זה משהו שכבר היה
אבל הקול של הכלי המשוח במלאכיות
נמשך לתוך הווייתו העכשווית
והאוהבת ללא קץ
אני רוצה שהוא יהיה איתי
יעטוף את שיריו סביב הלב העצב
סביב הגוף השקט
הזועק
הגיטרה תנגן
ואני אבכה
מאושר

וריאציה #2: חליל שנשפך עליו גויאבה

היה לו חליל, שנשפך עליו גויאבה
שנשפכה עליו גיטרה
המנגינות מרקדות לפני העומק הבלתי-נראה
וממתינות עד שיהיה חשוך מספיק
להיבקע מתוכי
להצטרף לשיר הנצחי של הנפש.
יש לו חליל והוא פעם ניגן בו
ונשפך עליו גויאבה
ואי אפשר עוד אבל אפשר
לספר
שיש תווים שלא נעלמים
היד שלי טבועה ביד שלך
ולא תנוע משם עד שלא יכרתו את ליבי מתוכי
אנחנו אביר ונסיכה
מאויירים
ויש חליל

No comments: