Sunday, October 18, 2009

בשבת היינו רק שנינו בבית. המשפחה שלו היתה אצל סבאסבתא שלהם. תוך כדי שהערב ירד והחשיכה נמסה לתוכינו, הבנו פתאום שזאת ממש הזדמנות לחוש איך זה להיות פשוט זוג. רק שניים. בלי אף אחד אחר. וזה נהיה שקט מדי לפעמים. מדי פעם היה טיפה בודד בבית גדול- אם זו היתה דירה קטנה ייתכן והיה שונה. היתה שבת מקסימה, אכלנו ארוחה אחת לבד ואחת אצל חבר. בישלנו בעצמינו והיה ממש טעים, נחמד ואינטימי. שולחן קטן. אור אחד מעלינו. חושך בחוץ. היה כל כך רגוע... הרגשתי שיש לי את כל השבת לדבר אז בארוחה לא הרביתי במילים אבל הסתבר שאחרי זה לא היינו רק שנינו כמעט כל השבת.
אבל גילעד צודק:
גם אם נדבר כל היום וכל הלילה (מה שלא אפשרי, במיוחד בגלל שהוא תמיד עייף מהצבא ונרדם מייד...),
עדיין יהיה לי עוד להגיד, לספר, לשתף ולהתייעץ, בצורה נחוצה.
אני עדיין ארגיש מתוסכלת שנשאר בי מלא שלא יצא עכשיו לאויר העולם

בזה אנחנו מאוד מאוד שונים:
גילי יכול להסתדר ולשמוח בכל מצב. אם נדבר, אם סתם נשב ונסתכל אחד על השניה, עם נחשוב בדומיה, הכך יהיה בסדר מצידו.
אבל איתי- אני פשוט כל הזמן רוצה לדבר- יש לי כל כך הרבה בתוך הראש, שלעולם הדיבורים לא מספיקים.
והוא נרדם כל כך מהר! אבל זה לא אשמתו. הוא ישן בממוצע אולי 4 או 5 שעות בלילה... שבוע שעבר ישן בערך שעתיים כל לילה... אז אין מה לעשות עם זה עכשיו. אמרתי לו שאי אפשר להתחתן בצבא כי הוא ירדם לנו בחתונה. וחוץ מזה איך אפשר בכלל להתחתן בצבא? הרי הוא רוצה להיות מעורב בתכנונים. וגם אני- אני אהיה בצבא. אז מי יארגן? אפשר להתחיל עכשיו- לעשות קצת כל סופשבוע ולמרוח את זה כך שכשנתחתן הכל יהיה מוכן... וואלה לא חשבתי על זה. זה רעיון טוב!

אבל אני לא מוכנה להתחתן.
כשהיינו בשבת לבד בבית הרגשתי פתאום שאני לא מוכנה עדיין לעזוב את הבית. ומצד שני כל כך רוצה לחיות מעתה ועד עולם עם גילעד.

אולי על ההזמנה לחתונה, איך שאנשים שמים פסוקים/ציטוטים, נכתוב:

זה סימן שאתה צעיר / גידי גוב

אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח,
אם בלילות אתה שיכור מן הירח,
אם רוח מרחבים בצווארונך תמיד נושבת
ויש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת...

זה סימן שאתה צעיר
כמו יום אביב בהיר,
כמו יום אביב בהיר
סימן שאתה צעיר!

אם לא איכפת לך לצאת ולתעות בדרך,
אם בשדות אתה קוטף מדי פעם פרח,
ואם כשכבר חורשים,
סוף סוף, את השדות האלה
אתה אולי הולך בטל אך לא הולך בתלם...

זה סימן שאתה צעיר
כמו יום אביב בהיר,
כמו יום אביב בהיר
סימן שאתה צעיר!

אם שפת הים עוד רגילה לסנדליך,
אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך,
אם טיפ טיפת חוצפה מן הנשמה שלך לא פגה
ואם עוד בינתיים לא קראו לך להג"א...

זה סימן שאתה צעיר
כמו יום אביב בהיר,
כמו יום אביב בהיר
סימן שאתה צעיר!

אם עוד מושכים אותך שירים וגם גיטרה,
אם צועקים לך: "זה נוער, זה? - זה בררה!"
ואם עוד בחורות ברחוב עושות לך עיניים
ויש לך זהב בלב - ולא בין השיניים...

זה סימן שאתה צעיר
כמו יום אביב בהיר,
כמו יום אביב בהיר
סימן שאתה צעיר!

אם יש שטויות נהדרות שעוד לא עשית,
אם לא טעמת עוד הכל ועוד לא ניסית,
ואם אתה מרגיש עוד לפעמים תחושה מוזרת
שלא הכל צודק, ושיכול להיות אחרת...

זה סימן שאתה צעיר
כמו יום אביב בהיר,
כמו יום אביב בהיר
סימן שאתה צעיר!

No comments: