Sunday, November 21, 2010

היא אמרה שהיא לא ביחסים טובים עם המשפחה שלה ואחיה ואביה לא מדברים איתה
אבל יש אישה אחת זקנה שאוהבת אותה עד מאוד
ואני לא יודעת אפילו מי היא.
אני הולכת הביתה ואני יודעת שאני צריכה לקנות עט וחושבת איפה הכי זול, כאילו באיזה סוג של חנות, ואז פתאום
מדמיינת
שאני קונה עט בשדה התעופה
והכל מרגש בשדות תעופה כי זה אומר שאני טסה למקום שאני אוהבת

No comments: