Thursday, December 09, 2010

אני ממש שמחה שלא "שמרנו נגיעה" לפני החתונה
אני חושבת,
שכמו בכתות מסויימות בדתות מסויימות נגיד אצל שיאים מסויימים
שהם סוגדים לסבל והם חותכים את עצמם\
ואנחנו, בעלי הדעה ה"דמוקרטית" ו"הומניסטית" מאמינים שזה איום ונורא
אז ככה אני מרגישה שהדת שלנו, ההלכה היהודית עושה לכל מי שמתחתן
משהו מאוד לא הומני.
זה לא הומני או ערכי בכלל
להכריח אנשים ללכת מחיים של הפרדת מינים לאורך כל החיים וחוסר הבנה מוחלט של הצד הגברי של העולם ולא נגיעה אחת עם גבר
ליחסי אישות גמורים
תוך יום אחד.
זה טראומתי, פיזית ונפשית
ואני מאמינה שזה לא בסדר.
ולכן, אני שמחה שלא הלכתי עם הנתיב הזה.
דמיינו מישהי ש(לא עלינו) נאנסה פעם (חס ושלום!)
ואז פתאום (אני מדברת בעיקר על חרדים)
לילה אחד
היא צריכה לשכב עם מישהו שהיא בחיים לא נגעה ולא מכירה.
זה הורס, זה רומס, זה נורא.
עזבו נאנסה, אחת מכל שלוש נשים מוטרדת מינית
אז אחת מכל שלוש נשים זקוקה לאיזשהו תהליך מיני, ומוכנות.
ואצל חרדים בעיקר, כל העניין המיני הוא לא מדובר וסודי
וכך גם עם הבעל
בחורה פשוט נאנסת בליל החתונה שלה
ככה אני מרגישה לגבי הדרך הזאת
בא לי להציל את בנות ישראל


No comments: