Wednesday, January 05, 2011

היום חשבתי על איך שמקומות שונים יכולים ליצור חוויות חדשות לגמרי. אתה יכול פתאום להרגיש משהו שבחיים לא הרגשת
ואז אתה מגלה שאם רק תמשיך למצוא את עצמך במקומות חדשים הלב ימשיך לצבור תופעות חדשות ונעימות
היום הייתי בבקעה והרחתי שוב את הריח שהכרתי למשך שנה שלמה
לא היה לזה אפילו ריח
אבל זה הרגיש כמו האויר בארגמן
ונשפתי אותו עד שהרגשתי לרגע שאני מסוממת והרגשתי במצב עילאי ושליו, כל דבר שחשבתי עליו היה נעים ומרגיע.
אבל אז יצאתי מזה ולא הצלחתי לחזור כי דאריה דיברה איתי.
נהייתי שמחה שם בבא"ח כפיר.
בערב הראשון הראיתי לדאריה תמונות מהחתונה ואז הייתי שמחה ומאז אני שמחה, ואני בעזרת ה' אשאר שמחה עד סוף השירות!
למרות שאני כבר מרגישה דעיכה, אבל אסור לזה לקבל ממני תעוצה!
הכל בסדר.

No comments: