Thursday, March 03, 2011

אני כל הזמן מדמיינת שהוא יבוא פתאום
בראש שלי אני מאמינה שמתחת לכל שכבות המסגרות והסכימות המתמטיות של חוקים ונהלים ושל מה שצריך בעולם הגדול,
יש את העולם הסימפתי מתחת לכל זה.
כמו כשהייתי בטירונות ובקורס, ובסיכומי שבוע שהיינו כותבות כל סוף שבוע למפקדת הייתי כותבת דברים שהאמנתי שהם יחדרו דרך הפיקודיות שלה ויגיעו לעולם יותר עמוק ויותר חופשי מהכבילות שם. הרגשתי שאני מנסה בכח להוציא אותנו לעולם העמוק שהוא משותף לכולם כי לכולם יש את העולם הפנימי הסודי שלהם, ורק מסביב לזה יש את המסגרות, ואת ה"פיקדויות" לדוגמא באותו זמן.
אז גם עכשיו, אני מדמיינת שפתאום המ"פ שלו אומר- כן, זה יותר חשוב שהוא יילך הביתה כי הוא חשוב לנו וכי צריך לעזור לו כי הוא בן אדם.
אולי אני תמימה אבל ככה אני מאמינה
אני רוצה לזכור לכתוב עוד על זה בפעם אחרת, כי זה חלק גדול ממי שאני

No comments: