Thursday, June 02, 2011

מצאנו אוצר בחדר ההנצחה של מוזאון הפלמ"ח, שמכיל מגרות של מעל 1,000 לוחמי הפלמ"ח ספר קטון קטן וישון ישן של הגיגים ומחשבות של זהרה לביטוב:
הכל נראה יפה רק כשבפנים הכל מוכן לקלוט את היפה והטוב, ואם לאו- בכל זאת זה נשאר יפה.
*****
לפעמים יש רצון לכתוב דברים יפים, שיהיו יפים כשהם לעצמם, וטהורים לעצמם, ומטרה זו תהיה מטרה לעצמה.

No comments: