Friday, June 03, 2011

איך אתה יכול להיות כל כך אדיש להתנהגות הפאשיסטית הזאת שלהם? "על הפרינסיפ את כועסת?" כן, על הפרינסיפ! ברור שכן! על הפרינסיפ תמיד צריך להילחם, לא על בעיה ספציפית
והם
בכלל!
אין צדק

No comments: