Wednesday, February 08, 2012

הטענה הכי מטופשת נגד טבעונות

"אבל אם לא נחלוב את הפרות יכאב להן והן יסבלו"

בטבע כמובן שלפרות יש את הכמות הנכונה בשביל העגלים שלהן. הרי אי אפשר להניח שבאלפי שנים על כדור הארץ עד הביות של הפרות הן הסתובבו סובלות ואומללות. הסיבה היום שהן מניבות כמות כל כך אדירה של חלב זה בגלל ההנדוס הגנטי שאנחנו עושים עליהן כדי לייצר פרה עם כמות עצומה של חלב (תוך גרימת נזק לבריאותן), כדי להפיק הכי הרבה תועלת מכל אחת מהן. לצד זה, אנחנו מפרידים את העגלים מהפרות דקות ספורות אחרי ההמלטה כדי שהעגלים לא יינקו מהפרות וכל החלב יהיה בשבילנו, בני האדם.

No comments: