Tuesday, March 06, 2012

מבוגרים, מה נעשה איתם

למבוגרים יש בעיה (יש להם הרבה בעיות, שלא נהיה, שלא נדע). גם כשמישהו משכנע אותם ומסביר להם (עד שכבר אין להם מה להגיב) בנושא מסוים, הם עדייייין יישארו בדעה הקודמת שלהם. גם אם הם השתכנעו. גם אם נגמרו להם הטענות. גם אם נשמע שהצד השני באמת עמד על רעיון חדש שלא עלה לפניכן ועכשיו הכל יותר ברור ובאמת הם צודקים בדעה הנגדית הזאת. עדיייין יישארו בדעה הקודמת ויטיפו אותה כשזה יתבקש.

זה חימצן אותי כשדיברנו עם ההורים שלו על הטבעונות. והטענות של אבא שלו היו, "אין דרך להחזיר את זה..." "ה' אישר את זה בגלל חולשה אצל בני אדם אבל מה לעשות..." "מה לעשות..." "..." "הם נועדו לזה" "נועדו שנאכל אותם..." "אנחנו עליונים עליהם". אבל אם הם "נועדו" לזה אז זה בעצם משליל מהם כל זכות. כ-ל זכות! "מה לעשות..."

מכעיס!

מכעיס שהמוח של מבוגרים כבר נסתם לרעיונות חדשים. האדם הצעיר עדיין לא נכתם, לא נשחק, לא החתים את עצמו בחתימה, עדיין פתוח ויכול לקבל דעות אחרות, במובן הכי פשוט ובנאלי של האמירה הזאת.

אני באמת יכולה להקשיב לאחר ולמצוא בזה את הצדדים היפים בלי ציניות ובלי דעות קדומות ולהחליט מה נראה לי מתאים ומה אני יכולה לקחת על עצמי. אצל מבוגרים הכל כבר הוחלט. אי אפשר לשנות את דעתם. באמת אי אפשר, גם אם שכנעת אותם והם אפילו הודו שיש חסרים בטענה שלהם ושאתם צודקים... ביום למחרת כשהנושא הזה יעלה במקום עבודתם הם שוב יעמדו על הדעה הישנה כאילו הם שכחו שהם כבר לא ממש מאמינים בה, אבל ככה הם המבוגרים...

הלוואי שלא נהיה.

**

אגב, אותה תופעה קורית לצעירים ששומרים על דימוי מסוים. אני אשכנע מישהו שטבעונות זה דבר חיובי, אבל עם החברה' שלו הוא לא יודה. הוא ימשיך לצחוק על טבעונות בציניות כי ככה צוחקים איתו, ככה אוהבים אותו.

No comments: