Wednesday, March 07, 2012

Freedom Call

לפני כמה שבועות שמעתי את צהלת החירות הכי נעימה לאוזן.

ציפור קטנטנה וחמודה נקלעה לתוך בית הרשת של הפלפלים והתרוצצה בבהלה בחיפוש אחר דרך מילוט. ראיתי אותה וחסתי על היצור הקטן הזה שכל כך נואש לאויר הפתוח שלו.

זאת היתה משימה קדושה מבחינתי. מטרה נעלה של מתן חירות ואהבה. פתחתי את פתח החממה לרווחה וחזרתי קצת אחורה כדי לא להבהיל אותו פנימה, אלא לנסות לשדל אותו אל הדרך החוצה. הוא המשיך לעוף הלוך חזור כמה פעמים וקיוויתי שהוא יוכל לנצל את הסיוע שלי ולהיות שוב חופשי, ואז לרווחתי הוא מצא את הדרך וטס ישר דרך הכניסה, החוצה, אל העולם שלו.

הוא עף בכנפיים פרושות כלפי מעלה, דהה ברוח.

הוא השמיע את הציוץ הכי עדין ויפה,

מנגינת החופש שלו.

להודיע לכולם ולעולם שהוא חופשי.

כל כך התאהבתי בזה.

No comments: