Saturday, July 21, 2012

Think about it again


אנשים נלחמים אחד בשני, אני מבינה את זה. אדם מול אדם.
Pick on someone your own size,  כמו שאומרים.

אבל איזו זכות יש לאדם לשלוט ביונקים ממינים שונים שחיים בכדור הארץ? איזה זכות יש לאדם להשתלט על חיי הפרות בעולם, והתרנגולות, והדגים, והחזירים, והעיזים???

למה אנחנו מרשים לעצמנו לרדת ככה בכל העולם ולהרוס לכולם את החיים רק בשביל שיהיה לנו קצת יותר טעים?

אל תגידו "אלוהים אמר", זה לא תירוץ. 

איזה מין רודני, שתלטני ואנוכי אנחנו. לא אכפת לנו מאף אחד.
כשיש לנו כלב, אנחנו לא רוצים שאף אחד יבעט בו, נכון?
נכון שאם מישהו בא ומרביץ לכלב שלך אתה הורג אותו?
אבל הפרה? אפשר. להרוס להם את החיים. את החיים שלהם לנצח, לדורי דורות.
את החיים ואת המוות.

שוב אני מפרסמת את ההרצאה הזאת:
The most important lecture

No comments: