Thursday, August 02, 2012"המיה בלתי פוסקת, צחנה מרטיטת נחיריים ומרבד לבן של בעלי חיים שנמצאים בתנועה מתמדת - ברוכים הבאים ללול תעשייתי. זהו מבנה גדול, אטום, שמואר בתאורה מלאכותית כ-20 שעות ביממה. התאורה נועדה לשבור את המחזוריות הטבעית של פעילות התרנגולים ולגרום להם לאכול יותר. החיים שלהם לא מעניינים אף אחד - הפגרים שהתרנגולים האלה יהפכו להיות - הם המטרה..."

תקראו את הכתבה הזאת

No comments: