Wednesday, November 14, 2012

בתחילת השבוע קראתי על הסכם של הפסקת אש, שהרקטות של החמאס יופסקו לעוף לפה מעזה.
הינתיים, בהמשך השבוע, הרקות המשיכו והמשיכו והמשיכו, הרבה מאוד רקטותץ ביום.
ואז
כשישראל הפציצה את הרמטכ"ל של החמאס,
אנחנו ה"פושעים" שצריך לנקום בהם ו"להחזיר להם"

No comments: