Wednesday, December 05, 2012ל"אוסף" שהיינו צריכים להביא ולהציג היום הבאתי (חלק מ)אוסף האלבומים של הקיצים שלי בפלורידה. יש לי המון רגש בדבר הזה, בתיאור של הזכרונות האלה, של המשמעות של הזכרונות, של העילאיות שלהם והעולם היפה שהם היו. באמת תיארתי את הגעגועים שלי לשם, למקום שאני כל כך אוהבת בו את ה-כ-ל. את עצמי שם ואת מה ששם. את הריחות ואת האנשים שבין הריחות. את החללים והקירות והצבעים והרגשות.

וכמה שעות אחרי השיעור ישבנו כולנו עם איילת, ראש המחלקה שלנו (צילום), ושתינו תה סיני שהיה קבור באדמה 5 שנים שניקי הביא, שהוא הזמין בebay  מסין והוא סיפר לנו סיפורים על הטקסים ועל התה. וכשטעמתי את התה, בהתחלה ידעתי שזה מזכיר לי משהו אבל לא ידעתי מה. בסוף זה גם הזכיר לי את ריח המקטרת של סבא שלי (הסבא השני, בשיקגו), אבל לפני זה- זה הזכיר לי – מה אחרת אם לא – את פלורידה.

כמו כל כך הרבה דברים.

No comments: