Monday, August 05, 2013

אני אוכלת הרבה במהלך היום ואני מרגישה שהכמויות האלה מבטאות את החמדנות המערבית ששולטת על כל המשאבים בעולם. אז אני רוצה לאכול קצת פחות, באופן כללי. לאכול יותר פירות וירקות ולא לזלול אוכל כמו חיה רעבה. לאכול פחות

No comments: