Saturday, August 17, 2013

חמלה

בשיחה על טבעונות ועל אהבה לבעלי חיים, הבנתי שגילעד רואה בי (ואוהב בי) תכונה של רחמים/רחמנות כלפי יצורים אחרים
אם יזכרו אותי לפי דבר אחד, אני אהיה מאוד מרוצה אם זה יהיה זה. 
חמלה.
אדם חומל.
לדעתי, זו התכונה הכי הכי חשובה שיכולה להיות לי

No comments: