Wednesday, September 11, 2013


  1. ובאותו הקשר, פתאום הקיץ כשעבדתי בעין יעל זה הפתיע אותי שאנשים הגיעו במיוחד כדי לראות את חליבת העיזים. מה, אנחנו גם נגנוב את החלב שלהן וגם נהפוך את זה לאטרקציה?? פתאום הופתעתי. וממה שהופתעתי עוד יותר- גם אני פעם התלהבתי ככה מחליבת חיות, בלי לשים לב בעצם- רגע, של מי החלב הזה? ממי אנחנו לוקחים אותו וממי אנחנו מונעים את שתייתו? פעם זה היה נראה לי אקט דווקא של אהבה לחיות ושל חמלה, ועכשיו אני יודעת שההפך הוא הנכון. אין פה שום אקט של חמלה או אהבה, רק חמדנות.
    Like ·  · Promote · 

No comments: