Wednesday, February 11, 2015


הוצאתי מהספרייה שלנו ספר של נעה צדקה.
היא אמנית.
היא העבירה לנו סדנאות שנה שעברה והיא
מהממת ואני אוהבת
את מה שהיא עושה

אחרי שדפדפתי בספר שלה
התקלחתי
וראיתי את המחשבות שלי במשפטים
מקוטעים
כמו שהיא כותבת אותם
זה לא נראה ככה
אבל ככה אני
אוהבת
לכתוב משפטים. 
היא פשוט עושה רווחים גדולים     ככה      ככה היא עושה
ויש לה ילדה קטנה - רומקה

וגם אני רוצה ילדה

אם היא עשתה את זה תוך העצב שהיא מבינה בעולם
ובין הטקסטים המוזרים והצילומים הכל כך לא קלישאתיים
אז גם אני יכולה
תוך כדי משפטים מקוטעים    וחצאי מילים    שאני בולעת
אני יכולה גם      להביא לעולם ילדה

נכון?

No comments: