Sunday, February 15, 2015

אודליה אמרה שמבחינתה גם ככה כל החיים הם מלאי גרימת נזק לאחרים, אפילו בזה שאנחנו חיים בתוך העיר, וגם תמיד יהיו ילדים סיניים מסכנים שתופרים לנו את הבגדים, ולכן אין סיבה או דרך להפסיק את זה, ולא צריך לעבור לטבעונות. והיא אמרה שהיא חושבת על זה הרבה וגם כל התמונות הקשות שאנשים מראים, היא חושבת שזה ממש לא נכון וזה רק גורם לה לשים מחסומים.
וגילעד גם קצת הסכים איתה אבל אמר שהוא יודע שהוא לא מוסרי והוא פשוט משלים עם זה. כמו שאם הוא יראה כלב גוסס ברחוב הוא יעזור לו ואם יראה חתול סביר להניח שלא.
ואני מרגישה שהלב שלי נצבט כי זה כל כך עצוב לשמוע וכי אני רוצה לתקן את העולם.

No comments: