Sunday, March 01, 2015


אם יש לי עדיין רגשות נחיתות מלפני יום או יומיים (או שבוע) סימן שאני לא עושה מספיק דברים במהלך היום.
זה דבר דווקא משמח (כי יש לו פיתרון יחסית פשוט)... אם אני מרגישה מקופחת, עזובה או נטושה, סימן שאני לא עסוקה מספיק.
היום אני עסוקה
אבל עדיין
אני צריכה להיות יותר עסוקה, יותר.
הבדידות היא תוצר של חוסר מעש.
עם המעשים הולכות הדאגות וקרב הלילה, שוקו חם לפני השינה. 

No comments: