Friday, April 10, 2015

Against Live Shipments

מהם בעצם המשלוחים החיים?
המשלוחים החיים הם משלוחים של עגלים וכבשים חיים מהמזרח (בעיקר מאוסטרליה) לישראל דרך הים במסע של מספר שבועות. החל מהשלב הראשון של הסעת בעלי החיים לנמל באוסטרליה והעמסתם על האוניות ועד הפריקה שלהם בנמל אילת, חיפה ואשדוד, (בכוונה המילים "העמסה" ו"פריקה" כי ככה מתייחסים אליהם שם) העברתם להסגר של חודש ואז למכלאות פיטום ואז לשחיטה, כל הדרך שלהם כרוכה בכאב, תוך תנאים קשים ובוודאי לא "הומניים" או מוסריים בכל קנה מידה שהוא. מחלות, צפיפות (ובתוך ההפרשות של עצמם), התנהגות אלימה של בני האדם כלפיהם לאורך כל הדרך (חשמול, בעיטות, הרעבת בעלי החיים בים, השלכת החולים למים), הם חלק מהדברים הקשים שעוברים העגלים והכבשים, שמרגע שנולדו יועדו לחיי סבל וצער בשביל תאוות האדם. יונקים אחרים זקוקים לתנאים פיזיים נורמליים, לחיי חברה ולחופש תנועה בדיוק כמו בני האדם. אנחנו, כמין החזק, החלטנו שיש לנו הזכות להשליט טרור ולהתאכזר לאלו שלא יכולים להתנגד.
יש ניסיונות מצד אוסטרלים ומצד ישראלים להפסיק את משלוחי המוות האלו, אבל בינתיים הם ממשיכים להגיע ולהגיע ולהגיע. לחץ ציבורי והפסקת קניית בשר מהמשלוחים החיים יוכלו להפחית ואף לעצור את הזוועה הזאת.
בכוחנו לשנות!
שלשום (8.4.15) בטיילת באילת השתתפנו במיצג ומחאה נגד המשלוחים החיים מול מאות תיירים ואילתים. דיברנו עם הרבה אנשים, העלינו את המודעות לנושא החשוב הזה והראינו במיצג חלק מהדברים שהעגלים והכבשים עוברים במשלוחים. 
זה לא הסוף. היו ויהיו עוד פעילויות כאלה עד שהמשלוחים ייפסקו.
הצטרפו למאבק (אם זה נראה לכם מספיק חשוב).
הצילום הראשון מהמחאה המדוברת, 8.4.15
הצילום השני מלפני שנה בערך- משאית הובלה של כבשים מהמשלוחים החיים
No comments: