Saturday, April 18, 2015

דילמות על נישואים

פילוסופיית המוסר בחיים שלי היא כזאת: אני מרגישה שכל דבר שאני עושה (כל דבר שכל אדם עושה) מהווה דוגמה ואנרגיה (רוחנית ופיזית) לעולם שסביבי, ולכן כל דבר שאני עושה נבחן אצלי בתועלת הציבורית-הוליסטית שיהיה לו. אני מרגישה שבכתיבה שלי, מעבר לפורקן האישי של רגשות במוח שלי, יש גם תועלת רחבה יותר, והיא מימוש האידיאולוגיה של חופש ביטוי, ובכך גם מתן האפשרות והעידוד לאחרים לעשות כן. 

כשאני בוחנת את אפשרויות המשך הזוגיות והקמת המשפחה שלי עם שמואל (קשר של נישואים\קשר שאינו במסגרת הנישואים) אני פונה לדילמה באותו אופן. אני מאמינה שאני צריכה לעשות תמיד את מה שנכון ומתאים לי באופן אינדיבידואלי, כדי שכל העולם יוכל לעשות את מה שנכון ומתאים לו. אני מרגישה שאם אכנע ללחצים חברתיים (בכל נושא שהוא, אבל פה למשל- אם אתחתן), אני בעצם מכופפת ופוגעת ביכולת האנושית של כולנו לעשות את מה שאנחנו באמת מרגישים ומאמינים לנכון.

מצד אחד, אני לא מרגישה את הצורך להתחתן. אני לא חושבת שחותמת ורשמיות יועילו באיזו שהיא צורה לקשר שלנו. בעבר חשתי שיש לרשמיות הזאת ערך חשוב של מחויבות הקשר, אבל אחרי נישואים (עם החתונה הכי מרגשת ויפה שיכלה להיות עם המון המון חברים יקרים) וגירושים (אמנם הגירושים הכי טובים שיכולתי לחוות בעולם אבל עדיין גירושים), אני מרגישה אחרת, ואני מרגישה במקום מספיק בטוח עם עצמי ועם בן הזוג שלי כדי לוותר על התענוג של הממסדיות בכל הנוגע לקשר שלנו. אני חושבת שבדרך הזאת יש את הפן החשוב של בחירה אמיתית תוך הסתכלות פנימה והבנת הרצונות שלי, ובכך יש להחלטה הזאת ערך מאוד חשוב בעיניי מול המוסר שלי.

מצד שני, אני לא מתנגדת לנישואים ברמה עקרונית, ומבחינת המסורת שלתוכה נולדתי וממנה ינקתי, יש ערך עליון למוסד הנישואים. אני לא חושבת שזה נכון בהכרח לבטל את כל המורשת שבה חונכתי ושבשבילה עמלו והשקיעו דורות רבים של יהודים לפניי. בנוסף לזה, אני חושבת שאם נחליט לא להתחתן, יש סיכון מסוים שחלק מבני המשפחה לא ירצו לשמור איתנו על קשר, או יראו בנו ובילדנו משהו פסול ולא לגיטימי לכל החיים שלנו. (אני מרגישה גם של"כניעה" לממסד הנישואים יש משהו מיינסטרים מדי בשבילי, וקשה לי להיות מיינסטרים בדברים מסוימים. אבל זה עניין אישי שלי, ללא קשר למוסר האוניברסלי.)

לכן ההחלטה היא קשה, ובין כך ובין כך נצטרך לוותר על ערכים מסוימים.

No comments: