Thursday, April 09, 2015

Is no one ever gonna write a frikin comment on my blog?

3 comments:

Anonymous said...

Hello

*Miriam* said...

Yay! :)

Anonymous said...

הי מיריים

תמשיכי, בדיוק כפי שאת. דרך הכאוס והתהיות, השאלות שלא פוחדים לשאול והתשובות שלא חוששים לקבל מהיקום, דרכם מגיעים לסוף המסלול;זה שנכון עבורנו. ובעצם מהם החיים עצמם אם לא הליך שלם של למידה..למידה מכל דבר הקיים בהם- הרוח והאופן בו היא נושבת, האדמה, בני האדם השונים ובעלי החיים. זה בסדר ומותר לחקור ולתהות, לבקש לנו אושר ולפעול למען כך. באילו דרכים שלא יהיה! אם פוליאמורה היא ש'קוראת' לך- תעני אל הקריאה ותבדקי אותה (: כשיש קריאה שלא נענית, מכל סוג ובכל נושא, היא רק מתעצמת עם הזמן!
השאלה היחידה היא- האם היא תעלה לך בקשר הזוגי המונוגמי שלך. זו שאלה גדולה וחשוב שגם היא תישאל. גם אני תוהה לגבי הקשר שלי, כרגע רק ברמה התיאורטית בלבד. בעיקר משום שאני רוצה יותר (חום, מגע וכו') ממנו ולא-בני זוג אחרים\נוספים
.

קפצתי לאמר שאת לא לבד והנה מצאתי את עצמי רושמת ונותנת דרוד למחשבותיי שלי..מעניין ומקסים כאחד..

שבת שלום