Sunday, April 05, 2015

אני לא עושה מספיק.
אני מקדישה יותר מדי זמן להשתאות מדברים שכתבתי פעם ומתרגום הרגשות (החזקים-מדי) שלי למילים.
אבל בעולם המעשה אני איטית ומתקשה.

No comments: