Friday, May 01, 2015

שלוש שנים של טבעונות. שלוש שנים של תסכול, של נשיאת רעיון חשוב ומשמעותי וכבד, מול ים סוער של מאות אלפי אנשים עיוורים לסבלם של אחרים, מאות אלפי אנשים בישראל שבזים למאבק הזה, שלועגים, שמתעלמים, שאינם מראים שום רצון להפנמה, להבנה, להיפטרות מהאלימות שבפעולות היומיומיות שלהם.
אני לא רואה איך המאבק הזה יכול להשפיע על ההמונים, אני מרגישה שאין תקווה אל מול המסה של האדישות כלפי הרוע.
ואני טבעונית רק שלוש שנים. אני חושבת על אנשים בהסטוריה שפעלו כל ימי חייהם למען מטרה מסוימת ולא זכו לראות את הגשמתה בחייהם. האם זה הייעוד של המאבק הזה שלנו? ייתכן ואמות כשעדיין האלימות גואה ופורצת מכל בית ומכל אדם?


***
(ארבעה ברווזים כלואים מתחת לארגזים/בתוך כלוב בעין יעל, לפחות שעה וחצי, מחכים לוטרינר שיביא להם חיסון. אחד המחדלים היותר מוזרים שראיתי:)

***
אתמול ב"שתיקה הרועמת" מישהי דתייה עברה ואמרה בלעג "יש אנשים רעבים בעולם ועל זה הם נלחמים?" (בעלי חיים.) מכיוון שזו הייתה מחאה של שתיקה לא עניתי לה אך רציתי להגיד כל כך הרבה דברים. בעיניי כל המאבקים האלו מחוברים. החמלה שלי כלפי בעלי חיים לא מסתיימת בבעלי חיים בלבד. החמלה הזאת תקפה לגבי כל יצור בעולם באשר הוא. הרצון למגר את הרוע תקף לכל תחום ולכל תעשייה שבהם מתרחש רוע. ובכן, יש אנשים רעבים בעולם. הרבה. (ומה הבחורה הזאת עושה למענם חוץ מלצקצק על חבורת פעילי זב"ח ועל המאבק שלהם?) טבעונות הינה חוליה חשובה במאבק נגד חלוקה לא שווה של אוכל בעולם, ניצול משאבים לתעשיות שמאכילות רק חלק מהעולם, ניצול לא נכון, לא הוגן ולא הגיוני של משאבי טבע בשביל תעשיות שבעליל לא יכולות להאכיל את כולם. כן, זוהי טבעונות. האמונה העמוקה שחמלה ואכפתיות כלפי חלשים היא הדרך הנכונה לחיות. האמונה העמוקה שבאפשרותנו לשפר את העולם. כן. זה מאבק ראוי וחשוב, והגיע הזמן שהציבור יפסיק לצקצק וללעוג ויתחיל להירתם למשימה.

מהשתיקה הרועמת אתמול בכיכר ציון:2 comments:

Anonymous said...

Since you said you like comments:) just wanted to say that I love your blog, and your art. I started reading a few years ago, and you should know, you are part of my inspiration to become a vegetarian (and to aspire to veganism).

*Miriam* said...

Wow, thank you so much! I appreciate you writing that :)
(Do you understand the Hebrew posts? or should I write more posts in English?)