Monday, June 01, 2015


לאילו מרחקים יכולים להגיע השיגעון וטירוף המוח? מתי אגיע לקצה מסוגלות הרגש שלי, ומה יקרה בצוק באותה נקודה? אורגזמה געשית של בליל רגשות פרוע שלאחריו יש שקט ושלווה?

או:

למה אני תמיד בלחץ?
מהם אותם הדברים שתמיד חסרים לי?

מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה?
מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה?
מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה?

כל כך הרבה דברים שלא נכנסים למסגרת התרבותית שבה אני נמצאת.
כי הרי לא ייתכן שבתוך כל המוסכמות והדוגמות והנורמליות, אמצא לנפשי מרגוע.

No comments: