Monday, June 29, 2015

החלום ושברו ותיקונו 

הדבר האמיץ הוא תמיד לעזוב, לקפוץ למים, לנסות דברים חדשים, לכבוש את הפחד. אני יודעת את זה, ואנשים עודדו אותי ללכת בדרך זו, כי רק דרך זו תממש את ניסיון הגבורה, את הידיעה שאני מנסה, חוקרת, ובעיקר לא מפחדת. רציתי ואף התחלתי ללכת במסלול כזה, של פרידה והליכה אל עבר הלבד, אל עבר אופק אחר, תוך פרימת החלומות המשותפים שלנו לעתיד. אני רוצה להוות דוגמה לעולם (תמיד, בכל דבר), והנה חשבתי שזו הזדמנות לעשות את הדבר הנכון והמפחיד, באומץ רב. להראות לעולם שאפשר לקום וללכת ולחפש את הדבר האמיתי והנכון ביותר.
שמואל אמר לי לחשוב על זה שבוע, ולקחתי את זה על עצמי כאתגר. ברכה וקללה ביחד. שבוע להיות לבד, עם המחשבות הטורדניות הלאה, למצות את הדילמה עד תום, עד שאגיע למסקנה מוצקה, אם ללכת או להישאר. אני יודעת מה חיפשתי בחוץ, אני יודעת מה אני חוקרת בעולם ומה מעניין אותי, אבל למרות זאת, אחרי שלושה ימים, החלטתי שמהות הקשר יותר חשובה ממהות החיפוש שלי אחר פנטזיות מדומיינות. במילים אלו אני מרגישה שאני בוגדת באמנות, בוגדת ברגש, בוגדת בחופש ובחירות, אבל אני רוצה לנסות למצוא את כל החיפושים והריגושים בתוך הקשר ולהיות מאושרת. אני יודעת שעדיין ארצה לפעמים לברוח, לפרוק הכל ולהמשיך בחיפושיי ובהתעניינותי בעולם ובבני אדם שונים, אבל אני מאוד מאוד מאוד רוצה לנסות לגרום לקשר הזה לעבוד. למה? אני לא יודעת. שמואל אמר שזה נשמע לו כמו ברירת מחדל. אבל זו ברירת מחדל שאני עצמי בחרתי. אני רוצה לסמוך על המרים של תשעת החודשים האחרונים, המרים שהייתה עם שמואל בארוחה אי אז בתשרי, והחליטה לשלוח לו הודעה אחר כך, כי משהו בו היה מעניין ומסקרן ומושך. אני לא יודעת אם זה היה כי לא רציתי להיות לבד אחרי הפרידה מגילעד, או מתוך התעניינות טהורה בשמואל, אבל זה לא משנה. אני רוצה לסמוך על התחושות האלה, שהביאו אותי לרגע הזה שבו, כן, הקשר הוא ברירת המחדל, כי הוא-הוא הקשר שבנינו ושיצרנו במו ידינו בתשעת החודשים האחרונים. לעניות דעתי ושיבושי מוחי, אין באמת סיבה תמיד להתנתק מברירת המחדל. גם חיים בישראל הם ברירת המחדל שלי, גם המשפחה שלי היא ברירת המחדל שלי, אבל כמו שידוך, אני רוצה כרגע לגרום לזה לעבוד ולהיות הכי מדהים שאפשר.
זה יהיה לי קשה, אני יודעת את זה. אבל אהבה היא דבר ענק, ויש לי אותה בידיים, עם מישהו שאוהב אותי כל כך, ושטוב לי איתו, אז אני לא רוצה לברוח. אני אהיה אמיצה, אקפוץ למים ואומר לשמואל- אני איתך. For Better Or For Worse.

1 comment:

taltalz said...

כל כך מבחינה את התחושות.
ומסכימה עם כל מילה :-)