Sunday, July 12, 2015

(גירסה שלישית)

בבוקר אחרי הלילה שבו אמרתי לשמואל לקחת את הכלבים שלו וללכת הביתה
נמו אגרסיבית לכל הכלבים שהיא רואה במהלך הטיול
אני מניחה שהיא מתגעגעת ללהקה שלה (קאי+שמעון) שעזבו אותה פתאום אתמול
אני מרגישה שלקחתי ממנה את כל החברים שלה 
אני מרגישה שהרגתי את התינוק העתידי שלנו 

עוד לפני שהוא חי, הוא מת.
אבל יש יום ארוך לפניי.
אין זמן או מקום להרהור ובכי עכשיו.

No comments: