Thursday, January 07, 2016

קיפוד

ליבי שבור על שליבך שבור
מצרה וניברת מכל סדק (ולו הקטן ביותר) שסדקתי
בלב הגדול
שלך, קיפוד

ליבי עצב שליבך עצב
מצטנעת אל מול כובד הכריתה
שכרתתי 
מהנפש שלך,
קיפוד.

הכל התחיל ולא נגמר
משפט באמצע נעצר,
פנים שהתרחקו רק קמעה
אחרי נשימה
ידך על ידי
מילה שלך אל תוך גופי.

אני מייגנת ומנגנת
את המנגינה שהרסתי
את הצליל שלא כיוונתי
את החלקים הפנימיים
שאליהם עוד לא הגעתי.

אני מורידה את ראשי
המתנשא
בפניך
בפני הדעת והדעה
בפני הצדק והחורבה
בפני האהבה.

אני מנמיכה קומה

צועדת אחורה


(*מילון שלי: ניברת = נופלת לתוך בור
מייגנת = חווה יגון בצורה אקטיבית. כמו ניגון ומנגנת, כך יגון ומייגנת)No comments: