Friday, April 07, 2017

סתם מחשבות לא באמת חשובות

ייסורי מצפון ורגשות אשם הם חבילה שעוברת במשפחה שלי (במשפחת העם היהודי-אשכנזי?). עוד לא פיענחתי למה זה אחד הדברים שמחלישים וכואבים לי כמו בוקס בבטן (וזה אמנם פחות כואב עם השנים כי אני אדישה יותר עם השנים לקונצים של הגנטיקה ולחרדות הנטישה שלי), אבל אני יודעת שזה קיים ושזה היה קיים מאז שאני זוכרת את עצמי. זה עובר בינינו, זה מופקד בידי אחד ובידי כולם כאחד, כמו תפוח אדמה לוהט ובו-בזמן כמו כורסה ישנה ונוחה שלא מספיק שתרבץ בה בעצמך אלא אתה חייב לשתף אחרים. ואם האחרים האלו הם קרובי משפחתך אז מצוין, ככה תוכל לשחות במיץ שעושה לך נוח.


No comments: