Friday, June 09, 2017

מילים
המילים קטנות, כפועל יוצא מהיותי קטנה,

אך הן נושאות על גבן אותי.
אני נעטפת סביבן, נשענת על עוצמתן.
המילים הקטנות שוחות
בתוך יםהשכל,
טיפות של מים,
שמזכירות הכל.
כמעט הכל מפחיד בחיים,
ומה שלא מפחיד - אינו מחזיק את כולי
ואני נושמת חצי-נשימות ואומרת
"כשאנשום עמוק אסביר לעצמי מי עצמי"
ובינתיים - רק אהיה.
המילים קטנות, כפועל יוצא מהיותי קטנה,
קטנת מימדים בעולם רם ונישא,
קטנת אמירה בעולם רם ונשמע
קטנת כוח אל מול
ואלמול
אלמלא המילה,
לא הייתי
אלא
 מלמול.


No comments: