Wednesday, December 20, 2017

תנומהכשישראל חיה עשר שעות קדימה,
רק בערב
לפני שאני הולכת לישון
אני יכולה בדימיוני
לעבור ולנשק במצח
את כל מי שאי פעם אהבתי.
רק בשעה הזאת,
כשהם מרוככים מתנומתם,
יכול מחווה מרגש שכזה
לקרות.
No comments: